Virksomhet > Hva er FriMat?

Hva er FriMat?

 

 FriMat
 

FriMat har utdeling av mat i Kristiansand Frikirke

 
 
Visjon:

Vi drømmer om at overskuddsmat som kastes i landet vårt, skal gis til mennesker som trenger hjelp til å få hverdagen til å gå rundt. Vi tror at å gi en pose med mat kan være en kjærlighetshandling, som viser at vi bryr oss om våre medmennesker og som formidler Guds kjærlighet til den enkelte.

 
 
Hva Gjør Vi?

-       Vi ønsker å være en motpol til overflodssamfunnet og samarbeide med butikkene om å kutte mengden mat som kastes. Vi ønsker en rettferdig fordeling av jordens ressurser.

-       Vårt prosjektet går ut på å være formidlere av maten til dem som trenger det. Mat blir donert til oss fra flere butikker og bakerier i byen. Gratis mat inn – gratis mat ut.

-       Vi bringer all mat til kirken og pakker om i poser hver torsdag. Dørene åpnes kl 16. Hver person får da med seg hjem en full handlepose med mat. Vi har ikke utdeling i jula eller om sommeren.

-       Vi ønsker å se den enkelte. Den som mottar mat skal kjenne seg varmt velkommen. Enkel bevertning blir servert i peisestua hvor vi har anledning til å sosialisere med hverandre.

-       Vi starter dette som et prosjekt fra Kristiansand Frikirken, men nå er også Hånes Frikirke involvert.

-       Det er også mulig å gi penger til FriMat og vårt Pay it Forward misjonsprosjekt.  Ønsker du å støtte FriMat kan du sette pengene inn på følgende konto:  3000.30.14718

 
 
 
Ta Kontakt

-       Syntes du det er vanskelig å få det til å gå rundt økonomisk i hverdagen?

-       Har du lyst til å være med som hjelper i FriMat?

-       Ønsker du informasjon om tjenesten?

Ta kontakt med Steinar på tlf. 90032856
 
 
 


Tilbake

Dagens bibelord:

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver.

Les hele

Joh 10,1-10