Påskespillet > Frikirken og påskespill

Frikirken og påskespill

Siden 2009 har Frikirken utviklet påskemusikalen ”Lys, lys levende" – en fortelling om åtte dager i Jerusalem.  Aktiviteten er organisert som et prosjekt og bidragsyterne er en blanding av profesjonelle og amatører både på musikk, tekster og drama. Påskespillet er framført syv ganger siden 2009 og rundt 100 mennesker i alle aldre medvirker i forestillingen. Musikalen formidler påskehistorien gjennom barns øyne der to familier opplever både glede og dramatikk i påskeuken. Innholdsmessig er det lagt mer vekt på undring enn bastante konklusjoner. Jesu disipler var jo ikke spesielt frimodige på andre påskedag...

Å bygge opp og fullføre et påskespill av denne størrelsen krever både menneskelige og økonomiske ressurser. Støtte er gitt for å kunne videreutvikle spillet i samarbeid med profesjonelle både med tanke på musikk, tekst, drama, kulisser, lyd og lys. Frikirken satser også på at dette påskespillet etter hvert skal vokse ut av kirkebygget i Tollbodgata til andre menigheter i Norge. I 2017 ble "Lys, lys levende" framført i Porsgrunn.

Kristiansand Frikirke har gjennom sine 130 år hatt et stort og variert musikkliv. Det er ikke få talenter med nasjonal og internasjonal anerkjennelse som har trødd sine barnesko i en eller annen sammenheng i menigheten. Satsing på kultur i bred forstand, spesielt på musikk, har vært en bevisst strategi i menigheten.

Musikken fra musikalen er tilgjengelig på Spotify.


Dette arbeidet fører til at svært mange unge får anledning til å opptre på en arena der de kan:


              Bli utfordret, sett og hørt, men allikevel føle seg trygge

              Utvikle sine skapende talenter gjennom god opplæring

              Lære å bidra, ta ansvar og få trening som ledere

              Delta på tvers av generasjoner - både voksne, barn og unge samarbeider

              Delta i profesjonelle sammenhenger som konserter, TV-produksjoner og plateinnspillinger

       


Tilbake

Kalender & ukeprogram
Kl 15:45. TIRSDAG  19.MAR.
Pannekaketirsdag
Kl 19:00. TIRSDAG  19.MAR.
Misjonsforeningen
Kl 10:30. ONSDAG  20.MAR.
Bønnemøte
Kl 12:00. ONSDAG  20.MAR.
Bronselaget
Kl 18:00. ONSDAG  20.MAR.
Menighetens årsmøte

Dagens bibelord:

Da sa Moses til folket: «Vær ikke redde! Stå fast, så skal dere få se at Herren frelser dere i dag! For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri se dem mer.

Les hele

2 Mos 14,13-18