> Lutherrosen

Lutherrosen

Lutherrosen er Martin Luthers personlige segl fra 1530. Den har blitt et utbredt symbol for den evangelisk-lutherske kirke.

Korset i hjertet symboliserer troen på den korsfestede Jesus Kristus. Det røde hjertet viser til liv og kjærlighet, mens den hvite rosen representerer glede og fred. Blåfargen henspeiler på himmelens herligheter og gullringen på evighet og uendelig rikdom.


Tilbake

Kalender & ukeprogram
Kl 15:45. TIRSDAG  19.MAR.
Pannekaketirsdag
Kl 19:00. TIRSDAG  19.MAR.
Misjonsforeningen
Kl 10:30. ONSDAG  20.MAR.
Bønnemøte
Kl 12:00. ONSDAG  20.MAR.
Bronselaget
Kl 18:00. ONSDAG  20.MAR.
Menighetens årsmøte

Dagens bibelord:

Da sa Moses til folket: «Vær ikke redde! Stå fast, så skal dere få se at Herren frelser dere i dag! For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri se dem mer.

Les hele

2 Mos 14,13-18