Menigheten > Lutherrosen > Lutherrosen

Lutherrosen

Lutherrosen er Martin Luthers personlige segl fra 1530. Den har blitt et utbredt symbol for den evangelisk-lutherske kirke.

Korset i hjertet symboliserer troen på den korsfestede Jesus Kristus. Det røde hjertet viser til liv og kjærlighet, mens den hvite rosen representerer glede og fred. Blåfargen henspeiler på himmelens herligheter og gullringen på evighet og uendelig rikdom.


Tilbake

Kalender & ukeprogram
Kl 10:30. ONSDAG  16.JAN.
Bønnemøte
Kl 12:00. ONSDAG  16.JAN.
Seniorforum
Kl 09:00. FREDAG  18.JAN.
Åpen dag 40 dager
Kl 10:30. SØNDAG  20.JAN.
Bønnemøte
Kl 11:00. SØNDAG  20.JAN.
Gudstjeneste

Dagens bibelord:

Da sa Herren til Moses: «Også dette som du ber om, vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn.»

Les hele

2 Mos 33,17-23