Menigheten > Lutherrosen > Lutherrosen

Lutherrosen

Lutherrosen er Martin Luthers personlige segl fra 1530. Den har blitt et utbredt symbol for den evangelisk-lutherske kirke.

Korset i hjertet symboliserer troen på den korsfestede Jesus Kristus. Det røde hjertet viser til liv og kjærlighet, mens den hvite rosen representerer glede og fred. Blåfargen henspeiler på himmelens herligheter og gullringen på evighet og uendelig rikdom.


Tilbake

Kalender & ukeprogram
Kl 10:30. TIRSDAG  22.MAI.
Bønnemøte
Kl 19:00. TIRSDAG  22.MAI.
StrikkeCafé
Kl 10:00. ONSDAG  23.MAI.
Seniortur til Steinsfossen, Vennesla
Kl 19:00. ONSDAG  23.MAI.
Støperiet
Kl 10:30. SØNDAG  27.MAI.
Bønnemøte

Dagens bibelord:

Derfor bøyer jeg mine knær for Far,

Les hele

Ef 3,14-21