> Lutherrosen

Lutherrosen

Lutherrosen er Martin Luthers personlige segl fra 1530. Den har blitt et utbredt symbol for den evangelisk-lutherske kirke.

Korset i hjertet symboliserer troen på den korsfestede Jesus Kristus. Det røde hjertet viser til liv og kjærlighet, mens den hvite rosen representerer glede og fred. Blåfargen henspeiler på himmelens herligheter og gullringen på evighet og uendelig rikdom.


Tilbake

Kalender & ukeprogram
Kl 10:30. TIRSDAG  26.MAI.
Vandretur med kjerka
Kl 18:30. TIRSDAG  26.MAI.
StrikkeCafé

Dagens bibelord:

Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.

Les hele

Joh 14,15-21