Menigheten > Lutherrosen > Lutherrosen

Lutherrosen

Lutherrosen er Martin Luthers personlige segl fra 1530. Den har blitt et utbredt symbol for den evangelisk-lutherske kirke.

Korset i hjertet symboliserer troen på den korsfestede Jesus Kristus. Det røde hjertet viser til liv og kjærlighet, mens den hvite rosen representerer glede og fred. Blåfargen henspeiler på himmelens herligheter og gullringen på evighet og uendelig rikdom.


Tilbake

Kalender & ukeprogram
Kl 11:00. SØNDAG  29.JUL.
Gudstjeneste på Dvergsnestangen
Kl 10:30. SØNDAG  5.AUG.
Bønnemøte
Kl 11:00. SØNDAG  5.AUG.
Gudstjeneste
Kl 10:30. SØNDAG  12.AUG.
Bønnemøte
Kl 11:00. SØNDAG  12.AUG.
Gudstjeneste

Dagens bibelord:

Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol,

Les hele

Rom 14,10-14