Menigheten > Lutherrosen > Lutherrosen

Lutherrosen

Lutherrosen er Martin Luthers personlige segl fra 1530. Den har blitt et utbredt symbol for den evangelisk-lutherske kirke.

Korset i hjertet symboliserer troen på den korsfestede Jesus Kristus. Det røde hjertet viser til liv og kjærlighet, mens den hvite rosen representerer glede og fred. Blåfargen henspeiler på himmelens herligheter og gullringen på evighet og uendelig rikdom.


Tilbake

Kalender & ukeprogram
Kl 10:30. SØNDAG  24.SEP.
Bønnemøte
Kl 12:00. ONSDAG  27.SEP.
Bronselaget
Kl 19:30. ONSDAG  27.SEP.
Støperiet
Kl 10:30. SØNDAG  1.OKT.
Bønnemøte
Kl 11:00. SØNDAG  1.OKT.
Gudstjeneste

Dagens bibelord:

Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Les hele

Mark 7,31-37