Forside > Overordnede smittevernregler

Overordnede smittevernregler

- Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer. Dette gjelder særlig symptom på luftveisinfeksjoner, eller om man er i karantene

-God hygiene: vær nøye med nåndvask eller bruk av håndsprit. Host i albuekroken eller i et papir som kan kastes. Vask hender etterpå

- Hold god avstand mellom personer, dvs minst 1 meter, unntatt familiemedlemmer. Maks 50 personer til stede i menighetslokale. Kirkekaffe og annen felles servering av mat og drikke bør ikke finne sted.

- Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

 

Fullstendig smittevernveileder fra Norges Kristne Råd


Tilbake