Forside > Ungdom > Konfirmant i Frikirken?

Konfirmant i Frikirken?

Her finner du informasjon om konfirmantopplegget og hvordan du melder deg på.

Frikirkens mål er å tilby våre ungdommer det aller beste konfirmantopplegget. Vi bruker mye tid og ressurser på dette fordi vi anser det som viktig.

Kunnskap og kjennskap
I Frikirken ønsker vi at konfirmantene skal få både kunnskap om- og kjennskap til Gud. For mange har konfirmasjonstiden gitt en nødvendig ballast for å møte livets mange utfordringer og gleder. Det er noe som er evig og uforanderlig. Noe som gir oss fotfeste i en verden i stadig forandring.

Vi ønsker å tilby konfirmantene våre det aller beste og å ta dem på alvor. De vil derfor i tilegg til friBU-pastor, Stein Arve Graarud, møte flere andre ungdomsledere. Vi har stort fokus på å inkludere den enkelte og har derfor jevnlige smågruppesamlinger

Dåp
De som ikke er døpt hos oss, må da ta med seg dåpsattest på første samling. Dersom de ikke er døpt, kan de likevel følge Frikirkens konfirmasjonsundervisning og ta del i konfirmasjonsfesten i august.

Sommerleir
Årets høydepunkt er utvilsomt konfirmantleiren på Evjetun en av de to siste ukene i skoleferien. (Uke 32 eller 33) Kristiansand frikirke arrangerer leiren i samarbeid med alle frikirkene på Sørlandet. Her får man venner for livet. Mange treffes igjen på videregående skole. Andre som russ.

 

Pris

Frikirkens konfimantopplegg koster kr. 3.500,-. Dette dekker en bli-kjent-helg, materiell og kost/losji på sommerleiren. Du vil i tillegg få en flott bibel fra menigheten.

Har du spørsmål angående vårt konfirmantoppleg, er det fint om du tar kontakt med friBU pastor, Stein Arve Graarud.

Påmelding:
Fyll ut skjemaet nederst på siden.

Viktige datoer:

Første samling er torsdag 03. september kl. 1730-1900.
Overnatting i kirka 23-24. oktober.
Søndag 25. oktober vil konfirmantene presenteres på gudstjenesten kl. 1100. Etterpå inviteres konfirmanter og foreldre til et infomøte i kjellerstua.
Lørdag 12. desember kl. 18-2300 har vi bryllupsfest hvor konfirmantene får ulike roller.
Konfirmasjonsgudstjeneste er lørdag 4. september 2021.

* Konfirmantens navn:
* adresse:
* Postnr og sted:
* Mobiltelefon:
epostadresse:
* Fødselsdato og år:
Dåpsdato (Kopi av dåpsattest leveres frikirken):
* Dåpssted:
* Skole:
* Mors navn:
* Mors adresse:
* Mors mobiltlf:
* Mors epost:
* Fars navn:
* Fars adresse:
* Fars mobiltlf:
* Fars epost:
Forhold vi bør vite om; allergier, sykdom, ordblindhet o.a.:
(felter merket med * er obligatoriske)


Tilbake