> Her er det ikke ... mann eller kvinne

Her er det ikke ... mann eller kvinne

Om kvinners adgang til alle tjenester i kirken

  Oddvar Søvk


Tilbake