Menigheten > Ansatte og ledelse

Ansatte

Stein Arve Graarud
FriBupastor

Telefon: :
3812 1030

E-post:
steinarve.graarud@frikirken.no

Mobil 413 24 263

Hilde Grøthe
Pastor med forkynneransvar

Telefon: :
3812 1030

E-post:
hilde.grothe@frikirken.no

Mobil 479 14 292

Torbjørg Nylund Nilsen
Kontormedarbeider

Telefon: :
3812 1030

E-post:
kristiansand@frikirken.no

Mobil 411 92 634

Jon Kleveland
Sang- og musikkleder

Telefon: :
3812 1030

E-post:
jon@kleveland-musikk.no

Mobil 468 87 122

Roald Fidje
Driftsleder, leder Administrasjonsråd

Telefon: :
90096350

E-post:
roald.fidje@gmail.com

Knut Hammersmark
Menighetsarbeider

Telefon: :
41128474

E-post:
knut.hammersmark@frikirken.no

Utfører ulike oppgaver innen drift og vedlikehold av bygning, samt noe administrativt og i diakonalt arbeid

Endre Sagedal
Daglig leder

Telefon: :
94010309

E-post:
endre.sagedal@frikirken.no

Ellen Frøysaa
Dirigent: Damene i kirka, Ungdomskoret og Jubilo S

Telefon: :
92440202

E-post:
ellen.froysaa@gmail.com

Harald Eikeland
Pastor med diakoniansvar

Telefon: :
92427640

E-post:
harald.eikeland@frikirken.no

Eldsteråd

Knut Are Jølstad
Eldste

Telefon: :
380 97 516

E-post:
kna-joe@online.no

Mobil: 971 94 474

Are M. Røiseland
Eldsterådsleder

Telefon: :
91366556

E-post:
amroiseland@gmail.com

Tone Irén Lyseng
Eldste

Telefon: :

E-post:

Administrasjonsråd

Hans Kristian Sødal
Medlem Administrasjonsråd, kontormedarb onsdag

Telefon: :
995 63 232

E-post:
hans.kristian.sodal@gmail.com

Andreas Kolaas
Medlem Administrasjonsråd

Telefon: :

E-post:
akolaas@gmail.com