Menigheten > Ansatte og ledelse

Ansatte

Stein Arve Graarud
FriBupastor

Telefon: :
3812 1030

E-post:
steinarve.graarud@frikirken.no

Mobil 413 24 263

Hilde Grøthe
Pastor med forkynneransvar

Telefon: :
3812 1030

E-post:
hilde.grothe@frikirken.no

Mobil 479 14 292

Torbjørg Nylund Nilsen
Kontormedarbeider

Telefon: :
3812 1030

E-post:
kristiansand@frikirken.no

Mobil 411 92 634

Jon Kleveland
Sang- og musikkleder

Telefon: :
3812 1030

E-post:
jon@kleveland-musikk.no

Mobil 468 87 122

Roald Fidje
Driftsleder

Telefon: :
90096350

E-post:
roald.fidje@gmail.com

Sveinung Løvåsen
Ett-åring

Telefon: :
479 54539

E-post:
sloevaas@frisurf.no

Ett-åring med variert menighetsarbeid, ansatt fra august 2018-juni 2019. Spesielt fokus på forkynnelse, ungdomsarbeid og noe administrativt

Knut Hammersmark
Menighetsarbeider

Telefon: :
41128474

E-post:
knut.hammersmark@frikirken.no

Utfører ulike oppgaver innen drift og vedlikehold av bygning, samt noe administrativt og i diakonalt arbeid

David Holme
Kontaktperson

Telefon: :
95131353

E-post:
daholme@me.com

Ellen Frøysaa
Dirigent

Telefon: :
92440202

E-post:
elle.froysaa@gmail.com

Harald Eikeland
Pastor med diakoniansvar

Telefon: :
92427640

E-post:
harald.eikeland@frikirken.no

Mathilde Sødal
Ett-åring

Telefon: :
41378518

E-post:
mathildesdal@gmail.com

Ett-åring fra august 2018-juni 2019. Variert menighetsarbeid, særlig med fokus på barn og unge.

Eldsteråd

Knut Are Jølstad
Eldste

Telefon: :
380 97 516

E-post:
kna-joe@online.no

Mobil: 971 94 474

Are M. Røiseland
Eldste

Telefon: :
91366556

E-post:
amroiseland@gmail.com

Arild Sæbø
Eldste

Telefon: :
997 11 338

E-post:
arildsaebo@gmail.com

Administrasjonsråd

Hans Kristian Sødal
Administrasjonsråd, kontormedarbeider onsdagen

Telefon: :
995 63 232

E-post:
hans.kristian.sodal@gmail.com

Andreas Kolaas
Administrasjonsråd

Telefon: :

E-post:
akolaas@gmail.com

Kalender & ukeprogram
Kl 10:30. ONSDAG  19.DES.
Bønnemøte
Kl 19:30. TORSDAG  20.DES.
Stille kveld
Kl 14:30. MANDAG  24.DES.
Julegudstjeneste
Kl 16:00. MANDAG  24.DES.
Julegudstjeneste
Kl 12:00. TIRSDAG  25.DES.
Høytidsgudstjeneste

Dagens bibelord:

Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?

Les hele

Luk 3,7-18