Menigheten > Finn din tjeneste! > Meld deg til tjeneste

Meld deg til tjeneste

Her finner du en oversikt over de fleste oppgaver vi har. Hver oppgave har en kort forklaring på hva det innebærer. Nederst finner du elektronisk skjema som du kan bruke for å melde deg til tjeneste direkte.

Dersom du ønsker mer utfyllende forklaring eller har andre spørsmål kan du ringe kontoret ved /Torbjørg eller Roald, tlf 38 12 10 30, eller sende e-post til kristiansand@frikirken.no

 OPPGAVER I MENIGHETEN


Kirkevert - praktisk tilrettelegging av gudstjenester og møter. Rydding før og etter gudstjenesten. Ønske velkommen i døra. 2-4 personer sammen hver gang. 2- 4 ganger pr halvår.

Vaktmestergrupper - møtes hver torsdag fra 0900-1130. Vi har for tida 3 grupper som rullerer. Her utføres praktisk arbeid i kirka.

Cafévert - i team, 4+ personer. Ordne før, under og etter kirkekaffe. 2-3 ganger pr halvår.
 
Lydtekniker –  Styre lyden under møtene - sette opp mikrofoner, høytalere og annet før, og rydde tilbake teknisk utstyr etterpå.

Bilde og tekstvisning – Kjøre dataprogram som viser sangtekster og eventuelle film og bilder under gudstjenester og noen møter. Turnus ca 1 gang hver 6. uke.

Skattkammer - ulike tjenester i menightens søndagsskole. Myldrer - være sammen med barna i startfasen av søndagsskolen. Rydde før og etter ”myldretiden”. Underviser – undervise på fellessamling 1 gang pr måned. Gruppeleder – gruppesamling aldersbestemt etter undervisningen.

Speiderleder – være med å organisere og leder speiderarbeid. Ulike aldersgrupper, gutter og jenter. Normalt ukentlige møter i speideren. I tillegg noe planlegging mellom møtene.
 
Besøkstjeneste - besøker menighetens eldre og syke. Det deles ut blomster ved runde bursdager, f o m fylte 75 år. I tillegg deles ut blomster til jul.
 
Ungdomsarbeidet – Medleder/voksen på junior, konfirmantarbeid. Team som arbeider sammen.
 
Menighetsbladet - redaksjonen i Frikirke Aktuelt har ulike oppgaver i utgivelsen av menighetens blad. Skrive artikler, sette bladet på datamaskin, praktisk arbeid med klargjøring til utsendelse.
 

 


* Navn:
* E-post:
* Mobiltelefon:
* Fødselsår:
Tjeneste:
Kirkevert
Renhold inne
Renhold ute
Cafévert
Lydtekniker
Bilde og tekstvisning
Barnearbeid
Skattkammer
Speiderleder
Besøkstjeneste
Ungdomsarbeidet
Menighetsbladet

Kommentar:
(felter merket med * er obligatoriske)