Menigheten > Finn din tjeneste! > Meld deg til tjeneste

Meld deg til tjeneste

Her finner du en oversikt over de fleste oppgaver vi har. Hver oppgave har en kort forklaring på hva det innebærer. Nederst finner du elektronisk skjema som du kan bruke for å melde deg til tjeneste direkte.

Dersom du ønsker mer utfyllende forklaring eller har andre spørsmål kan du ringe kontoret ved /Torbjørg eller Endre, tlf 3812 1030, eller sende epost til Kristiansand@frikirken.no

 OPPGAVER I MENIGHETEN
Kirkevert - praktisk tilrettelegging av gudstjenester og møter. Rydding før og etter gudstjenesten. Ønske velkommen i døra. 2-4 personer sammen hver gang. 2- 4 ganger pr halvår.

Renhold inne - vaske i kirken ca hver 8. uke. 2-3 timers varighet. Grupper 4-8 personer.

Renhold ute - snørydding, feie eventuelt spyle fortau og kirketrapp. Mulighet for turnus om du ønsker dette.

Cafévert - i team, 4+ personer. Ordne før, under og etter kirkekaffe. 2-3 ganger pr halvår.
 
Lydtekniker – teknisk tilrettelegging for lyd under gudstjenester og noen møter. Styre lyden under møtene. Sette opp mikrofoner, høytalere og annet før, og rydde tilbake teknisk utstyr etterpå. Turnus ca 1 gang hver 6. uke.

Bilde og tekstvisning – Kjøre dataprogram som viser sangtekster og eventuelle film og bilder under gudstjenester og noen møter. Turnus ca 1 gang hver 6. uke.

Skattkammer - ulike tjenester i menightens søndagsskole. Myldrer - være sammen med barna i startfasen av søndagsskolen. Rydde før og etter ”myldretiden”. Underviser – undervise på fellessamling 1 gang pr måned. Gruppeleder – gruppesamling aldersbestemt etter undervisningen.

Speiderleder – være med å organisere og leder speiderarbeid. Ulike aldersgrupper, gutter og jenster. Normalt ukentlige møter i speideren. I itllegg noe planlegging mellom møtene.
 
Besøkstjeneste – besøke medlemmer som ikke selv lenger klarer å ta seg til kirken. Samtaler og felleskap med guds ord.
 
Ungdomsarbeidet – Medleder/voksen på junior, konfirmantarbeid. Team som arbeider sammen.
 
Menighetsbladet - redaksjonen i Frikirke Aktuelt har ulike oppgaver i utgivelsen av menighetens blad. Skrive artikler, sette bladet på datamaskin, praktisk arbeid med klargjøring til utsendelse.
 
Data – tilsyn med nettverk/server på kontoret, samt andre datamaskiner i kirken.
 
Hjemmesideoppdatering - oppdatere hjemmesiden med artikler, bilder og annet.
 
Kasserere/økonomiarbeidere – ulike oppgaver i tilknytning til menighetens økonomi. Større og mindre verv.
 
Forsangerteam - delta sammen med andre som liker å synge og prise Gud. Være forsanger på ulike møter og gudstjenester.
Musiker - spille til møter og gudstjenester.

Vedlikehold av kirken - dugnadskveld ca hver andre måned eller ved behov. Medlem i eiendomsutvalget. Ulike vedlikeholdsoppgaver av praktisk art. Har du 9 tommeltotter eller er håndtverker, meld deg!

Samlivsarbeid - praktisk hjelp med bl.a. kjøkkentjeneste og lyd/teknikk ved gjennomføring av kurs og andre arrangementer knyttet til samlivsarbeidet i menigheten.
* Navn:
* E-post:
* Mobiltelefon:
* Fødselsår:
Tjeneste:
Kirkevert
Renhold inne
Renhold ute
Cafévert
Lydtekniker
Bilde og tekstvisning
Barnearbeid
Skattkammer
Speiderleder
Besøkstjeneste
Ungdomsarbeidet
Menighetsbladet
Data
Hjemmesideoppdatering
Kasserer/økonomiarbeid
Lovsang
Musiker
Vedlikehold av kirken
Kommentar:
(felter merket med * er obligatoriske)

Kalender & ukeprogram
Kl 10:30. SØNDAG  18.MAR.
Bønnemøte
Kl 11:00. SØNDAG  18.MAR.
Påskespillet
Kl 18:00. SØNDAG  18.MAR.
Påskespillet
Kl 10:30. TIRSDAG  20.MAR.
Bønnemøte
Kl 19:00. TIRSDAG  20.MAR.
Misjonsforeningen

Dagens bibelord:

Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda

Les hele

Luk 1,39-45